ANUNŢ DE PARTICIPARE – în scopul atribuirii contractelor de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult

Autoritățile județene din Maramureș își manifestă angajamentul față de comunitățile religioase locale prin deschiderea unui proces de finanțare pentru unitățile de cult din regiune. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se invită unitățile de cult din județ să depună oferte pentru a accesa sprijinul financiar disponibil pentru anul 2024.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Normelor Metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1470/2002, republicată, procedura de atribuire a contractelor de acordare a sprijinului financiar este clar definită. Unitățile de cult care îndeplinesc criteriile stabilite sunt încurajate să participe activ la acest proces.

Bugetul județului pentru anul 2024 prevede o sumă considerabilă pentru sprijinirea cultelor religioase locale. Astfel, se alocă 1.900.000 lei pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, și 100.000 lei pentru conservarea și întreținerea bunurilor care fac parte din patrimoniul local, național, universal sau mondial (UNESCO).

Proiectele depuse trebuie să respecte termenul limită stabilit pentru 19 aprilie 2024, ora 12:00, și trebuie să fie depuse la Registratura Consiliului Județean Maramureș din Baia Mare, conform adresei: str. Gheorghe Șincai, nr. 46, camera 25. Documentația necesară pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa www.cjmaramures.ro, în secțiunea dedicată ghidurilor de finanțare și normelor metodologice pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult din județ.

Selecția și evaluarea proiectelor vor fi efectuate de către o comisie specializată, în perioada 22 aprilie 2024 – 22 mai 2024. Această etapă va fi crucială în determinarea proiectelor care vor beneficia de sprijinul financiar acordat de autoritățile județene.

Prin aceste inițiative, Județul Maramureș reafirmă importanța diversității religioase și sprijină activitatea unităților de cult din zonă, contribuind astfel la menținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural și spiritual al comunității.

Maramureș Te VĂD ©

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *