Comunicat de presă: Anunțuri – 12.03.2024

Acte administrativ-fiscale comunicate prin publicitate în municipiul Baia Mare

În data de 12.03.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la comunicarea unor acte administrativ-fiscale prin intermediul publicității.

Această măsură a fost luată întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitățile obișnuite, așa cum sunt prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din legea sus-menționată.

Anunțul nr. 13.080 din 12.03.2024 a fost afișat concomitent la sediul Direcției Taxe și Impozite din municipiul Baia Mare și pe pagina de Internet a autorității locale.

Această procedură are ca scop asigurarea transparenței și accesibilității informațiilor privind actele administrative și fiscale în comunitatea noastră. Comunicarea prin publicitate este o modalitate legală și eficientă de a informa contribuabilii și de a le oferi posibilitatea de a lua la cunoștință de actele care îi privesc.

Pentru orice întrebări sau clarificări suplimentare, vă rugăm să contactați Direcția Taxe și Impozite sau să accesați pagina web a municipiului Baia Mare.

Aici găsiți linckul Primăria Baia Mare


Această comunicare este emisă în interesul public și în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile competente sau să accesați pagina web a municipiului Baia Mare.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *