Controversă Electorală la Baia Mare

Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 1 Respinge Plângerea PSD privind Videoclipurile Defăimătoare

În contextul intensificării campaniei electorale, Partidul Social Democrat (PSD) a formulat o plângere oficială adresată Biroului Electoral de Circumscripție (BEC) Nr. 1 Baia Mare. Plângerea a vizat conținutul defăimător al unor videoclipuri distribuite pe rețeaua de socializare Facebook, prin care se susține că au fost jigniți și denigrați candidații PSD.

Verificarea Plângerii:

În urma analizării detaliate a plângerii și a vizualizării materialelor video incluse în sesizare, BEC Nr. 1 Baia Mare a confirmat că starea de fapt prezentată de PSD este reală. Videoclipurile vizionate conțin elemente defăimătoare la adresa candidaților PSD, reeditarea acestora aducând atingere demnității și imaginii publice a persoanelor vizate.

Decizia Biroului Electoral:

Cu toate acestea, președintele BEC Nr. 1 Baia Mare a subliniat că natura faptei excede competențelor biroului electoral de circumscripție. Rolul BEC este să asigure desfășurarea campaniei electorale în condiții de legalitate, însă soluționarea unor astfel de plângeri, care implică gestionarea conținutului online și defăimarea personală, nu intră în sfera sa de atribuții. Pe baza acestor considerente, președintele BEC a propus respingerea plângerii.

Poziția Reprezentantului PSD:

Dl. Birișan Ovidiu-Răzvan, membru al BEC Nr. 1 Baia Mare și reprezentant al PSD, a contestat această propunere. Acesta a argumentat că videoclipurile defăimătoare afectează grav imaginea candidaților și perturbă desfășurarea unei campanii electorale corecte și legale. Dl. Birișan a subliniat că, prin prisma atribuțiilor sale, BEC ar trebui să intervină și să dispună măsuri pentru a asigura respectarea normelor electorale. În consecință, PSD a solicitat admiterea plângerii și obligarea numitului Radu Conopan la îndepărtarea imediată a videoclipurilor de pe Facebook.

Hotărârea Finală a BEC Nr. 1 Baia Mare:

Art. 1 – Respingerea plângerii ca nefiind de competența BEC Nr. 1 Baia Mare.

Art. 2 – Împotriva hotărârii pronunțate se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, contestație ce trebuie depusă la biroul electoral ierarhic superior (BEJ Maramureș).

Concluzii și Implicații:

Decizia BEC Nr. 1 Baia Mare de a respinge plângerea PSD evidențiază complexitatea și limitele gestionării conținutului online în campaniile electorale. Deși BEC a recunoscut că videoclipurile au un caracter defăimător, a stabilit că soluționarea acestei chestiuni depășește competențele sale, direcționând PSD să-și continue demersurile la BEJ Maramureș.

Această hotărâre aduce în prim-plan provocările legale și instituționale în asigurarea unei campanii electorale echitabile, evidențiind necesitatea unei colaborări mai strânse între diversele entități implicate în procesul electoral pentru a aborda eficient problemele emergente în era digitală. Contestarea deciziei BEC Nr. 1 Baia Mare la BEJ Maramureș ar putea clarifica mai bine responsabilitățile și măsurile ce pot fi luate în astfel de cazuri, contribuind la dezvoltarea unui cadru legal mai robust pentru viitoarele campanii electorale.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *