Hotărârea Completului nr. 10: Respingerea Cererii de Strămutare în Dosarul lui Cherecheş Cătălin

Detalii soluție:

Hotărârea emisă de Completul nr. 10 al Secției Penale, cu numărul 685/2023, în data de 7 decembrie 2023, aduce o lumină puternică asupra unui aspect crucial al procesului juridic – cererea de strămutare depusă de către Cherecheş Cătălin în dosarul nr. 2537/117/2016 de la Curtea de Apel Cluj.

Analiza atentă a motivelor care au condus la respingerea cererii evidențiază complexitatea procesului și implică o evaluare minuțioasă a argumentelor prezentate. Completul a examinat în detaliu temeiurile invocate de petent și a ajuns la concluzia că acestea nu sunt suficient de solide pentru a justifica o schimbare a locului de judecată.

Soluția adoptată, de respingere a cererii, a fost motivată de lipsa de substanță a argumentelor aduse pentru strămutare. Completul a subliniat faptul că interesele justiției și ale părților implicate ar fi mai bine servite prin menținerea cauzei la Curtea de Apel Cluj, unde a fost inițial înregistrată.

Este important de menționat că hotărârea nu s-a rezumat doar la respingerea cererii, ci a impus și o sancțiune financiară asupra petentului. Obligarea acestuia la plata sumei de 200 lei, sub forma cheltuielilor judiciare către stat, reprezintă o măsură menită să descurajeze utilizarea fără temei a procedurii de strămutare și să compenseze costurile implicate în analiza cererii.

Aspectul deosebit al hotărârii îl constituie lipsa unei cai de atac împotriva acesteia, conferindu-i caracterul definitiv și irevocabil. Acest aspect consolidează autoritatea hotărârii și oferă certitudine procesuală părților implicate, precum și comunității juridice în ansamblu.

Prin această hotărâre, Completul nr. 10 transmite un mesaj clar cu privire la importanța fundamentării temeinice a cererilor de strămutare și susține integritatea și eficacitatea sistemului judiciar în gestionarea acestor solicitări complexe.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *